รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น

ชื่อทีม : 100 โล Moment
ชื่อสมาชิก : นายชัยวัฒิ พันวิสัย. นายธนวัฒน์ ตาลสุข. นายภูวดล ปวงปะชัง
สถาบัน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จ.ปทุมธานี

You Might Be Interested In