รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ค่าปรับพ่อ

ชื่อทีม : SJ Production
ชื่อสมาชิก : นายจิรัฏฐ์ เลิศเศรษฐพันธุ์, นายเจนณรงค์ วงศ์เชียงเพ็ง, นายธนาธิป เทือกเถาว์
สถาบัน : โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี

You Might Be Interested In