ที่มาโครงการและวัตถุประสงค์

ที่มาของโครงการ

ปัจจุบันการเดินทางบนท้องถนนกลายเป็นเรื่องเครียดสำหรับใครหลายๆ คน เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลานาน อยู่บนท้องถนนที่มีการจราจรติดขัด ทำให้เกิดมลภาวะ และมีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ค่อยเคารพกฎจราจร ทำให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนได้ ความเครียดต่างๆเหล่านี้ อาจก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งบนท้องถนนได้บ่อย

การบันดาลโทสะบนท้องถนน หรือ road rage มักพบได้ตั้งแต่การแสดงภาษากาย การแสดงความรุนแรงทางวาจา การทะเลาะวิวาททางกายภาพ หรือแม้แต่การใช้อาวุธทำร้ายร่างกายกัน

การป้องกันความรุนแรง และสิ่งที่ควรทำในการขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนน ง่ายๆ แค่ทุกคนร่วมใจกันเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้ที่จะให้อภัยแก่กันดังนั้น การนำวัฒนธรรมไทย อย่างมารยาทการไหว้ การขอโทษ มาใช้ร่วมกับการเคารพกฎจราจร เชื่อว่าจะสามารถลดการกระทบกระทั่ง 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้คนรุ่นใหม่ หันมาใส่ใจการเคารพกฎจราจรมากยิ่งขึ้น
  • เพื่อให้คนรุ่นใหม่ รู้จักการขอโทษ การให้อภัย บนท้องถนนมากยิ่งขึ้น
  • เพื่อให้คนรุ่นใหม่ หันมาใส่ใจมารยาทการไหว้ การขอโทษ แบบไทยอย่างถูกต้อง
  • เพื่อให้คนรุ่นใหม่ ใช้โซเชียลให้เกิดประโยชน์
  • เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้แสดงความรู้

 ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการผลิตคลิปวิดีโอ ในเชิงรณรงค์ให้คนรุ่นใหม่